Voor wie?

Obs Garmerwolde heeft net als andere scholen een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de vertrouwenspersoon.

Eerst zelf proberen

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij zich niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat de klager in een eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is.

Wanneer de vertrouwenspersoon inschakelen?

Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager geen gehoor vindt en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan de klager terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag?

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact op te nemen met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kan gedacht worden aan: (seksuele) intimidatie; racisme; agressie en geweld (verbaal en/of fysiek); diverse vormen van pesten; andere zaken die leren of werken onaangenaam of onmogelijk maken.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • luisteren naar de klacht
  • helder krijgen waar het om gaat 
  • nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen
  • samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij het indienen van een klacht.
  • tenslotte zal de vertrouwenspersoon zich op de hoogte stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen.

De vertrouwenspersoon zal zich hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen. Zij is voor de uitvoering van haar taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag. Voor de vertrouwenspersoon van Stichting Marenland geldt dat hij geen aangifte- of meldplicht heeft.  Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de vertrouwenspersoon van de school wil gaan of naar de vertrouwenspersoon van Stichting Marenland. Hiervoor kunt u terecht bij:

De vertrouwenspersoon op OBS Garmerwolde is: juf Rebecca Dam (tel. 050-2807606, e-mail:rebeccadam@marenland.org)

De vertrouwenspersoon van Marenland is: de heer Jan Wibbens (tel.: 085-1055055, e-mail: jan@hetvtb.nl)

De vertrouwenspersoon van Stichting Marenland is te bereiken bij organisatie:

Het Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger

website: www.hetvtb.nl