Obs Garmerwolde valt onder het bevoegd gezag van Stichting Ommeriek.


Zie voor meer informatie over Ommeriek: www.ommeriek.nl