Schooltijden


Schooltijden OBS Garmerwolde:

Maandag: 8.30 – 14.00

Dinsdag: 8.30 – 14.00

Woensdag: 8.30 – 14.00

Donderdag: 8.30 – 14.00

Vrijdag: 8.30 – 14.00

Na schooltijd wordt er de mogelijkheid geboden voor buitenschoolse opvang, zie hiervoor de pagina over Kids2B.