Schoolplein in nieuw jasje gestoken


 

De tand des tijds is soms medogenloos. Zo ook voor het schoolplein van OBS Garmerwolde. De oude schoolpleinmarkeringen waren dusdanig vervaagd dat de schoolkinderen met stoepkrijt hun speelvelden af moesten bakenen. Hoog tijd voor een flinke flinke opknapbeurt dus!

OBS Garmerwolde staat bekend als een school waar de betrokkenheid van de ouders erg groot is. De ouderraad speelt daarin een belangrijke rol. De afgelopen maanden heeft de OR het opknappen van het schoolplein op zich genomen. Met behulp van een hogedrukspuit zijn de oude markeringen verwijderd, waarna er nieuwe markeringen aangebracht konden worden. Met bijzondere dank aan de GAMMA is de zandbak weer helemaal opgefleurd en is er een panna-plein gerealiseerd.

En, voor veel kinderen het hoogtepunt van het nieuwe schoolplein: een Koningsbal-plein!

Koningsbal is, samen met voetbal, het meest gespeelde spel op het schoolplein van OBS Garmerwolde. De spelregels zijn eenvoudig en het is geschikt voor alle leeftijden. Het is mooi om te zien hoe, tijdens het spel, de grote kinderen rekening houden met de kleine kinderen en niet helemaal voluit spelen. Zo beleeft iedereen er evenveel plezier aan.

Spelregels Koningsbal:

Teken met krijt een vierkant van ongeveer 4 bij 4 meter. Verdeel dit in 4 vakken van 2 bij 2 meter. De vakken zijn genummerd van 1 tot en met 3 en er is een koningsvak (K).
In elk vak staat een kind. De andere kinderen wachten buiten het vak. Het kind in vak K is de koning en mag beginnen. Het slaat een bal met z’n hand eerst op de grond in zijn eigen vak waarna het moet stuiteren in een ander vak (zoals bij tafeltennis). Het kind in dat vak slaat de bal naar een willekeurig ander vak (de bal hoeft nu niet meer eerst te stuiteren in het eigen vak, net zoals bij tennis).
Wanneer een kind een fout maakt moet het achteraansluiten bij de wachtende kinderen. Fouten zijn:
De bal stuitert meer dan 1 keer

De bal wordt buiten een vak geslagen

De bal wordt niet teruggeslagen.

Een nieuw kind gaat naar vak 3 en de andere kinderen schuiven een plaats op als dat nodig is. Wie goed speelt wordt na een tijdje ‘de koning’ en probeert dat natuurlijk zo lang mogelijk te blijven.(Bron: leswiki.nl)