Om ervoor te zorgen dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, werken we samen met verschillende organisaties en verenigingen. Onze samenwerkingspartners zijn:

Basicly: ondersteunt indien nodig bij de leerlijn digitale geletterdheid van groep 1 t/m 8

Huis voor de Sport Groningen: voor activiteiten op het gebied van sport en gezondheid

Biblionet Groningen: met een collectie boeken en taal- en (voor)leesbevordering zorgt de Forumbibliotheek op school voor plezier in lezen

Gemeente Groningen: voor een goede organisatie van ons onderwijs

Kinderopvang Kids2b: voor een goede opvang na schooltijd

Noordkwartier Primair Christelijk Onderwijs: samenwerking op bestuurlijk niveau

GGD: voor een goede samenwerking bij zorg en begeleiding van leerlingen

Molendrift: voor een goede samenwerking bij zorg en begeleiding van leerlingen

Timpaan: voor een goede samenwerking bij zorg en begeleiding van leerlingen

Accare: voor een goede samenwerking bij zorg en begeleiding van leerlingen

OCRN: voor een goede samenwerking bij zorg en begeleiding van leerlingen

Samenwerkingsverband Groningen PO: voor een goede samenwerking op het gebied van passend onderwijs

Cedin: onderwijsbegeleidingsdienst voor scholen: voor een goede samenwerking bij zorg en begeleiding van leerlingen

Stichting Oude Groninger Kerken: de leerlingen van obs Garmerwolde zijn sleutelbewaarder van de kerk in Garmerwolde