Overblijf


Er bestaat voor de kinderen een mogelijkheid om de middagpauze op school door te brengen. De kinderen worden begeleid door overblijfouders. Na gezamenlijk te hebben gegeten kunnen de kinderen (afhankelijk van het weer) binnen of buiten spelen. De kinderen blijven voortdurend onder de hoede van de overblijfkrachten. De kinderen mogen nooit zonder toestemming het plein verlaten. De overblijfcommissie verzoekt de ouders hun overblijvende kinderen erop te wijzen zich aan de regels van het overblijven te houden. Alleen dan kunnen de overblijfkrachten hun verantwoordelijkheid nakomen.

Wat zijn de kosten?
Het overblijven kost € 1,00 per kind per keer.
Wij werken met strippenkaarten voor 10 keer overblijven. Een strippenkaart kost dan € 10,00

U kunt een strippenkaart kopen door het betreffende bedrag over te maken op

IBAN NL55 RABO 0320 7082 25 t.n.v. overblijfrekening OBS Garmerwolde.