Ouders


Belang van betrokkenheid van  ouders

Wanneer u als ouder een kind bij ons op school aanmeldt, doet u dat o.a. omdat u de school vertrouwt. U vertrouwt erop dat de leerkrachten hun best doen om de ontwikkeling van uw kind, binnen een goed leef- en werkklimaat, te stimuleren. Bovendien wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van uw kind en van uw school.
Ja, uw school. Want wij vinden het belangrijk dat ouders gemakkelijk de school binnen kunnen lopen uit belangstelling voor hun kind, om vragen te stellen aan leerkrachten of om mee te helpen bij allerlei zaken. Een goed contact tussen school en ouders werkt positief op het welbevinden en de prestaties van kinderen. We willen daarom een open school zijn en vinden het belangrijk dat ook ouders zich thuis voelen in school.

Informatievoorziening over uw kind en de groep

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond voor de ouders georganiseerd. Op die avond vertellen we over de organisatie en de inhoud van het onderwijs in de betreffende groepen.

Schriftelijke informatie

De school gebruikt ‘Mijnschool’ als communicatieplatform voor ouders. Hierop worden o.a. nieuwsberichten geplaatst en kunt u de schoolagenda vinden.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar voert de leerkracht gesprekken met u en uw kind over zijn/haar ontwikkeling. Aan het begin van het schooljaar starten we met de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken en in februari en juni voeren we gesprekken naar aanleiding van het portfolio. Voor alle gesprekken krijgt u een uitnodiging via ‘Mijnschool’. Mocht u daarnaast nog behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, kan dit natuurlijk altijd.

Rapportage middels een portfolio

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen twee keer per schooljaar het portfolio mee naar huis. Middels dit portfolio willen wij de ontwikkeling van het kind in beeld brengen. Alle ontwikkelgebieden komen in het portfolio aan de orde en de leerlingen vullen het portfolio zelf met materiaal dat zij van waarde vinden om hun ontwikkeling te laten zien. Ook voert de leerkrachten twee keer per jaar een ontwikkelgesprek met de leerlingen, het verslag hiervan is ook terug te vinden in het portfolio.

OR, MR en GMR

OBS Garmerwolde heeft een ouderraad (OR), medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijk medezeggenschapraad (GMR). Meer informatie hierover vind u hier: OR, MR en GMR