Een ouderraad (OR) is geen formeel, maar wel een belangrijk overlegorgaan tussen ouders en leerkrachten. De OR organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals de zakelijke en informatieve ouderavond, het sinterklaasfeest, het kerstfeest etcetera. Het jaarverslag van de OR ligt ter inzage op school tijdens de zakelijke ouderavond. De OR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders. Daarnaast woont minimaal één leerkracht de vergaderingen bij. De vergaderingen worden één keer per zes tot acht weken op school in Garmerwolde gehouden.

De leden van de OR: Hanny, Oxana, Nynke, Jolien, Jordi, Roos, Willemke, Wendy en Annemarie. De OR is te bereiken op het volgende mailadres: ouderraadgarmerwolde@gmail.com