Samen autonoom leren

Onze school staat in een rustige omgeving in het dorp Garmerwolde. We zitten in een karakteristiek pand tegenover de kerk, waar wij sleutelbewaarder van zijn. Onze leerlingen komen uit het dorp zelf, uit de stad Groningen en uit omliggende plaatsen en zijn zeer verschillend. We hebben een kwalitatief sterk en gemotiveerd team. Ouders en kinderen kiezen voor onze school, omdat wij aansluiten bij individuele leerbehoeften en ervoor zorgen dat ieder kind zich bij ons thuis voelt.

Toekomstgericht

Ons doel is om kinderen voor te bereiden op het leven in de maatschappij. Basisvaardigheden zoals taal, lezen, spelling en rekenen vormen daarom de kern van ons onderwijs. Daarin zijn we ambitieus. We willen dat iedere leerling het niveau haalt dat bij hem of haar past. Daarnaast zetten we in op kennis en vaardigheden. Vaardigheden zitten verweven in alle lessen. Denk bijvoorbeeld aan creatief, kritisch en probleemoplossend denken, digitale geletterdheid, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, en aan zelfregulering. We werken zoveel mogelijk met realistische opdrachten. Wat betreft de zaakvakken werken we thematisch en mogen kinderen uit opdrachten kiezen. Zo krijgt leren meer betekenis en zien ze waarvoor ze de leerstof (in de toekomst) nodig hebben.

Aansluiten bij leerbehoefte

Vanaf groep 1 heeft ieder kind een persoonlijke weektaak. Vanuit een algemeen aanbod sluiten we in ons onderwijs aan bij individuele leerbehoeften. Ieder kind leert op zijn eigen manier en tempo. We hebben ook aanbod voor kinderen die meer kunnen (meer- en hoogbegaafden). Instructies geven we op niveau en zijn groepsdoorbrekend. In de weektaak is daarnaast ruimte voor werk dat aansluit bij interesses. Leerlingen kunnen uit extra leerstof kiezen, maar ook zelf nieuwe ideeƫn inbrengen. Wekelijks wordt met ieder kind de weektaak geƫvalueerd. Is het gelukt om alles af te krijgen? Wat ging goed en wat vond je lastig? Wat heb je van ons nodig? Twee keer per jaar kijken we in hoeverre kinderen ten opzichte van zichzelf zijn gegroeid en stellen we samen nieuwe doelen. Dat werkt motiverend.

Eigen leerproces aansturen

Kinderen leren vanaf groep 1 hun eigen leerproces aan te sturen. Dat doen we door het ontwikkelen van de executieve vaardigheden met de methode Breinhelden. Dit zijn vaardigheden als taakinitiatie, planning, timemanagement en doorzettingsvermogen. Daarnaast wordt op onze school veel over leren gesproken. Dat begint al bij de start van de dag. Dan nemen we in de kring de dag door. Hoe loopt je planning? Wat gaat goed? Wat vind je lastig? Heb je tips voor elkaar? We sluiten de dag ook af in de kring, om te evalueren. Daarnaast voeren we twee keer per jaar een gesprek met de leerling en de ouder. Leerlingen laten in een portfolio zien wat ze hebben geleerd, waar ze trots op zijn en waar ze de komende periode aan gaan werken. Door kinderen te betrekken bij hun leerproces leren ze naar zichzelf te kijken, hulp te vragen en initiatief te nemen.

Samen leren leven

Bijzonder aan obs Garmerwolde is dat kinderen zeer verschillend zijn, maar iedereen zich er thuis voelt. Dat komt omdat we ze serieus nemen, aandacht voor ze hebben en echt naar ze luisteren. Maar ook omdat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Daar werken we gericht aan. Bij diverse activiteiten en vieringen, en tijdens (knutsel)ateliers zitten kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Oudere kinderen helpen jongere kinderen, en andersom. In aparte lessen wordt dieper ingegaan op hoe je omgaat met elkaar. En als er toch iets is, dan lossen we dat samen op. Het is mooi om te zien dat kinderen problemen met elkaar durven te bespreken en elkaar oplossingen aandragen. Door de fijne sfeer op onze school komen kinderen echt tot bloei.