Belangrijke thema’s van ons onderwijsconcept zijn: ruimte voor verschillen, samenwerking, veiligheid, digitale geletterdheid en betekenisvol leren. Hieronder vertellen we hoe we daaraan werken.

Ruimte voor verschillen

Kinderen verschillen in veel opzichten van elkaar: in niveau, in tempo, in belangstelling en in talent. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. We zijn er bijvoorbeeld ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen. We gaan niet alleen uit van wat een kind al kan en nodig heeft, maar kijken ook waar de interesses van de leerling liggen. Ieder kind heeft een eigen weektaak, waarbij er ruimte is om werk in te plannen dat aansluit bij die interesses. In overleg met de leerkracht is veel mogelijk. De kinderen kunnen binnen de gestelde leerstof eigen keuzes maken, maar ook volledig nieuwe ideeën inbrengen. Ze spreken hierbij de kernwaarden autonomie, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan. Door een breed aanbod van vakken en activiteiten, ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo willen we kinderen uitdagen, en succeservaringen en plezier laten beleven in leren. We werken niet met rapporten. Ieder kind maakt een portfolio waarin ze laten ze zien waar ze goed in zijn, wat ze nog willen leren en waar ze trots op zijn.

Samenwerken

We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Daarom organiseren we samenwerkingsactiviteiten tussen verschillende leeftijds- en niveaugroepen. Ook de samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Zij kennen hun kind het beste. Er is dan ook structureel en op verschillende manieren contact met ouders. Op onze school zullen jong en oud regelmatig samen gezien worden. Alle leerlingen hebben gezamenlijk pauze en spelen door elkaar. De kinderen helpen en troosten elkaar dan ook waar nodig.

Veiligheid

Kinderen voelen zich bij ons veilig, doordat we duidelijke regels en afspraken hebben, respect hebben voor de ander, aandacht hebben voor een positieve omgang met elkaar, en open en eerlijk zijn naar elkaar toe. We starten het schooljaar met De Gouden Weken. De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Daarom ligt het accent tijdens De Gouden Weken op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal. Ook maken we gebruik van KWINK, een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming.

Digitale geletterdheid

ICT is een belangrijk middel om eigentijds onderwijs te geven. We zetten ICT daarom in op alle gebieden waar het ons onderwijs kan versterken. We zijn hierin vernieuwend en zorgen voor een team dat goed geschoold is. In het schooljaar 2020-2021 hebben we het programma Basicly geïmplementeerd in ons onderwijs (leerlijn digitale geletterdheid voor groep 1 t/m 8), een initiatief van Kansrijke Groningers. Digitale geletterdheid draait om alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en kunnen. Naast taal, rekenen en andere vakken, moeten leerlingen onder andere goed leren werken met de computer en kritisch kunnen omgaan met online bronnen.

Werken aan executieve vaardigheden

Kinderen leren vanaf groep 1 hun eigen leerproces aan te sturen. Dat doen we door het ontwikkelen van de executieve vaardigheden met de methode Breinhelden. In deze methode heten de executieve functies Breinkrachten. Elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor kinderen toegankelijk om over executieve functies te praten.

Betekenisvol leren

Voor de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap gebruiken wij de methode Topondernemers. Wij realiseren ons dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen. Deze methode werkt met themakaarten en met verschillende manieren van verwerking van de leerstof. Onze leerlingen leren eigen keuzes te maken hierin om tot de gestelde doelen te komen en nemen hierin een zelfstandige, actieve en onderzoekende houding aan. Zo krijgt leren betekenis.