Obs Garmerwolde is gehuisvest aan de Dorpsweg in Garmerwolde tegenover de kerk. Het gebouw wordt gedeeld met de buitenschoolse opvang van Kids2b. Waar mogelijk werken we samen.

De school bevat drie lokalen, een leerwerkplein en een multifunctionele ruimte voor onder andere de buitenschoolse opvang. Dit najaar (2021) wordt ons gebouw verbouwd en opgefrist. Ons schoolgebouw bestaat inmiddels al 143 jaar! Hieronder meer over de geschiedenis van het onderwijs in Garmerwolde.

Geschiedenis van obs Garmerwolde

Schoolfeest 1951

Al sinds ongeveer 1600 wordt er geschreven over het bestaan van onderwijs in de nederzetting die nu Garmerwolde wordt genoemd. Het huidige schoolgebouw is in 1877 in gebruik genomen.

Garmerwolde is het eerste dorp van de gemeente Ten Boer, vanuit Groningen. Het ligt op een ruime kilometer van de wijk Lewenborg.  Het dorp ligt aan het Damsterdiep. De verklaring van de naam Garmerwolde zou de verwantschap kunnen zijn met een familienaam. Bij het dorp stond de borg Gelmersma. In 1301 is sprake van Gedmerawalda, later van Germerwolde. De achtervoeging ‘wolde’ wijst vermoedelijk op een hier vroeger aanwezig bosrijk gebied.

De bebouwing in Garmerwolde bestaat tot in de 19e eeuw voornamelijk uit een aantal boerderijen aan de Dorpsweg en een rijtje woningen aan het Damsterdiep. Na 1850 ontstaat er enige lintbebouwing tussen de bestaande boerderijen en heeft zich, onder invloed van de toenemende scheepvaart, ook langs het Damsterdiep (Oude Rijksweg) woningbouw ontwikkeld. Zo ontstond voldoende draagkracht voor onder meer een nieuwe school aan de Dorpsweg.

Op zaterdag 7 september 2002 vierde de Openbare Basisschool Garmerwolde het 125-jarig bestaan van het huidige schoolgebouw en ook dat er meer dan 400 jaar onderwijs in het dorp wordt gegeven. Jan Wigboldus was destijds de voorzitter van de organisatie en vertelde: “Een school is in een kleine dorpsgemeenschap als Garmerwolde een belangrijk element. De school is de plaats waar kinderen naast het krijgen van onderwijs, hun dorpsgenoten leren kennen en hun eigen vleugels leren uitslaan. In verband met de leefbaarheid van het platteland hoort bij een compleet dorp naast een kerk, dokter en dorpshuis ook een school. Met een school klopt het hart van een dorp.”

Vanwege het jubileum is er een oproep gedaan om oude foto’s in te leveren wat resulteerde in een tentoonstelling en een jubileumboek. Hierdoor is veel materiaal verzameld en bewaard gebleven voor de toekomst.

klassenfoto 1953