BSO Kids2b


logoWat is nou leuker dan uit school komen en leuke, gezellige, spannende en uitdagende activiteiten doen? Dit kan bij uitstek op de locaties voor buitenschoolse opvang van Kids2b!

Maar ook lekker chillen op de bank kan natuurlijk. En uiteraard helpen wij uw kind ook als er huiswerk gemaakt moet worden! De beste indruk van hetgeen wij uw kind bieden krijgt u natuurlijk op een BSO-locatie zelf. Dus hierbij nodigen wij u en uw kind(eren) dan ook graag uit om eens langs te komen.

Buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor en na schooltijd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ook tijdens de schoolvakanties is de BSO de hele dag open. Uw kind wordt van school gehaald en begeleid door onze pedagogisch medewerkers.

Eenmaal op de opvanglocatie is er eerst tijd en aandacht voor uw kind om ervaringen te delen van de schooldag of om even de veiligheid te ervaren van het ‘thuis komen’. Ook stimuleert dit moment het groepsgevoel op de BSO, want kinderen komen vaak van verschillende scholen. Vervolgens heeft uw kind de vrijheid om te kiezen wat het wil gaan doen want BSO-tijd is vrije tijd!
Onze activiteitenladder; voor elk kind iets leuks!!

Op onze BSO-locaties is allerlei uitdagend spelmateriaal aanwezig en zijn de ruimtes zo ingericht dat het uw kind uitdaagt en stimuleert in het spel. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Creatieve activiteiten, muziek, dans, sport en spel of gewoon lekker naar buiten rennen, springen, fietsen, voetballen. We kijken naar de talenten en passies van uw kind. Vanuit deze talenten en passies is er voor ieder kind iets te beleven op de BSO. Iedereen krijgt de kans om zich daarin verder te ontwikkelen. Op de BSO werken we met een activiteitenladder waarop alle themagerichte activiteiten worden beschreven die op de planning staan. Deze activiteitenladder wordt elke keer samen met de kinderen bedacht en ingevuld.

Buitenspelen

Buiten spelen vinden wij heel belangrijk bij Kids2b. Buiten zijn is voor uw kind lekker spelen, onderzoeken, ontdekken en eigen grenzen verkennen! Voetballen, skaten, rennen, fietsen, skelteren, bijna alles is mogelijk. Op alle opvanglocaties is een scala aan buitenspelmateriaal aanwezig.

BSO Garmerwolde
Dorpsweg 60
9798 PG Garmerwolde
(In het schoolgebouw van OBS Garmerwolde)

Contactpersoon:
Marinka Koster
Clustermanager gemeente Delfzijl & Ten Boer
Telefoonnummer: 050-3023918

Website Kids2b: http://www.kids2b.nl/