Samen autonoom leren

Onze school staat in een rustige omgeving in het dorp Garmerwolde. We zitten in een karakteristiek pand tegenover de kerk. Onze leerlingen komen uit het dorp zelf, uit de stad Groningen en uit omliggende plaatsen en zijn zeer verschillend. We hebben een kwalitatief sterk en gemotiveerd team. Ouders en kinderen kiezen voor onze school, omdat

Verder lezen..

Contact

Locatieleider: Titia Bult

050-2807606

obsgarmerwolde@ommeriek.nl

Onze speerpunten

Ons onderwijs is toekomstgericht

Ons doel is om kinderen voor te bereiden op het leven in de maatschappij. Basisvaardigheden zoals taal, lezen, spelling en rekenen vormen daarom de kern van ons onderwijs. Daarin zijn we ambitieus. We willen dat iedere leerling het niveau

Lees verder...
We sluiten aan bij leerbehoeften

Vanaf groep 1 heeft ieder kind een persoonlijke weektaak. Vanuit een algemeen aanbod sluiten we in ons onderwijs aan bij individuele leerbehoeften. Ieder kind leert op zijn eigen manier en tempo. We hebben ook aanbod voor kinderen die meer kunnen.

Lees verder...
We leren kinderen hun eigen leerproces aan te sturen

Kinderen leren vanaf groep 1 hun eigen leerproces aan te sturen. Dat doen we door het ontwikkelen van de executieve vaardigheden met de methode Breinhelden. Dit zijn vaardigheden als taakinitiatie, planning, timemanagement

Lees verder...
We leren kinderen samen te leven

Bijzonder aan obs Garmerwolde is dat kinderen zeer verschillend zijn, maar iedereen zich er thuis voelt. Dat komt omdat we ze serieus nemen, aandacht voor ze hebben en echt naar ze luisteren. Maar ook omdat kinderen het gevoel hebben

Lees verder...