Informatie m.b.t. het coronavirus (Covid-19)

OBS Garmerwolde;

Samen Autonoom Leren

De toekomst ligt in handen van  onze kinderen. Hoe deze toekomst eruit zal gaan zien, is nu nog onbekend. We weten wel dat de wereld snel verandert en dat kinderen naast de bekende vakken als taal, rekenen en lezen zich ook andere vaardigheden eigen moeten maken. Hierbij denken wij aan: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden en digitale geletterdheid. Wij willen kinderen bieden wat ze nodig hebben om succesvol te zijn, nu en in de toekomst.  

Gepersonaliseerd, gedifferentieerd en geïndividualiseerd onderwijs

Op OBS Garmerwolde werken we niet met een standaard programma voor het gemiddelde kind, maar kijken we naar het kind als persoon. Voor ieder kind maken wij een programma op maat. Een programma waarin we goed kijken naar talenten en ontwikkelpunten, maar ook naar leervoorkeur en leertempo. Ieder kind haalt de doelen die horen bij het programma van het basisonderwijs, alleen de wijze waarop verschilt. 

Samenwerken, zelfstandigheid en plezier zijn in ons onderwijs belangrijke pijlers.

De grote voordelen van een kleine school aan de rand van de Stad

Onze kleine school, zo vlak tegen de rand van Groningen aan, is uniek in zijn soort. Steeds meer ouders van buiten Garmerwolde weten ons daarom te vinden. Zo gaan ook kinderen uit de stadswijken Lewenborg en Beijum, en Ten Boer en Thesinge naar onze school. 

Met deze website willen we u een eerste indruk geven van onze school. De gepersonaliseerde aanpak en kleinschalige opzet kunnen ook voor uw kind een goed alternatief zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze school en onze onderwijsaanpak? Maak dan een afspraak met Annemarie Visscher, locatieleider van de school annemarievisscher@marenland.org . Zij laat u graag zien hoe we werken, geeft antwoord op uw vragen en kan u een rondleiding door de school geven.

Hier staan wij voor:

– Gepersonaliseerd, gedifferentieerd en geïndividualiseerd onderwijs

  • Onderwijs op maat
  • Leerlingen werken op eigen niveau en in eigen tempo
  • Vrijheid in de keuze van de leerstof naast het basisaanbod
  • Leerlingen voeren leergesprekken met de leerkracht en stellen samen doelen
  • Instructie in kleine groepen
  • Leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken en krijgen eigenaarschap
  • Portfolio i.p.v. rapport

– Leerlijn voor meer- en hoogbegaafden

– Engels vanaf groep 1