De leukste basisschool van het noorden

OBS Garmerwolde start komend schooljaar met reeks vernieuwingen. Gepersonaliseerd leren is de grootste verandering. Kinderen krijgen op hun eigen niveau en individueel les. Lees hier alles over op: Gepersonaliseerd basisonderwijs

De grote voordelen van een kleine school aan de rand van de Stad

OBS Garmerwolde is een onlosmakelijk onderdeel van het dorp Garmerwolde. De school staat al 140 jaar midden in het dorp maar ook voor die tijd werd er in Garmerwolde al onderwijs gegeven. De straten om de school zijn vernoemd naar oud leerkrachten en directeuren en er is vrijwel geen inwoner van het dorp te vinden die niet zelf les heeft gehad op deze school of er zijn kinderen naartoe heeft gestuurd.

OBS Garmerwolde is de enige school in het gebied van scholenkoepel Marenland die al jarenlang  tegen alle prognoses en krimpverwachtingen in, gelijk blijft in leerlingaantal. Telkens zo rond de 40 leerlingen, vroeger alleen uit Garmerwolde maar de laatste paar jaar ook uit Ten Boer, Thesinge en uit de stad Groningen.

De kleine school, zo vlak tegen de grote stadswijken van Groningen aan, is een uitkomst. Niet alleen voor kinderen uit het dorp, maar voor alle kinderen die gebaat zijn bij een kleinschalige leeromgeving. Er zijn kleine klassen waardoor elk kind gezien en gehoord wordt. Respect voor elkaar staat voorop. Groep 1 of groep 8, iedereen kent elkaar, helpt elkaar en speelt met elkaar.

Met de informatie op deze website willen we u een eerste indruk geven van onze school. De kleinschalige opzet, de omgang tussen de kinderen en de gepersonaliseerde en individuele aandacht voor alle kinderen kan ook voor uw kind een goed alternatief zijn.

U bent van harte welkom voor een oriënterend bezoek!

OBS GArmerwolde 140 jaar